Tradiční tibetská medicína

Tradiční tibetská medicína (TTM) je prastarým celostním systémem léčení, který vnímá lidské tělo jako celek a pracuje na všech úrovních – fyzické, energetické a mentální. TTM patří vedle TČM a ayurvédy mezi tři hlavní východní tradice uzdravení. Zahrnuje hluboké znalosti z anatomie, fyziologie a patologie, stejně jako účinné diagnostické a léčebné metody. Vyvinula vlastní systém přírodních ošetření jako léčení bylinami, masáže kunye a další terapie MTT.

Důležitou součástí léčby je také nastavení správné diety a změna životního stylu. Nedílnou součást tibetské medicíny tvoří také kompletní systém filozofie, kosmologie a jemné anatomie spojené s duchovní praxí (Yuthok Nyingthig).

Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje vzájemným působením pěti elementů tedy prostoru, vzduchu, ohně, vody a země.

Hlavní charakteristikou prostoru je prázdnota neboli potenciál, ze kterého se objevují všechny jevy. Element vzduchu vytváří pohyb, který přispívá k růstu a rozvoji elementu ohně. Jeho teplo a síla vedou ke vzniku elementu vody. Hlavní funkcí vody je tekutost a integrita, zatímco pro zemi je to pevnost a stabilita.

Pět elementů se kondenzuje do tří specifických vlastností, tzv. tří energií (ang. humors, tib. nyes pa, skt. dóša). Tyto tři energie se nazývají žluč (tripa), hlen (beken) a vítr (lung); na úrovni mysli jsou spojeny s jednotlivými emocemi (hněv, nevědomost, chtění) a mají specifické vlastnosti – horké, studené a neutrální. Každá z nich plní v těle určité funkce a jejich rovnováha zajišťuje dobré zdraví a tělesnou pohodu.

Onemocnění - nerovnováha

Onemocnění se rozvíjí, když je křehká rovnováha tří energií narušena. K tomu může dojít vlivem vnitřních psychických faktorů, kterými jsou rušivé emoce – v tibetské medicíně se nazývají prvotní příčiny; nebo vlivem vnějších faktorů, jako je nesprávná strava, životní styl, vliv negativních energií a klimatu – známé jako sekundární příčiny. Všeobecně je za primární příčinu všech nemocí považovaná nevědomost (tib. ma rig pa), neboli neznalost podstaty mysli. Toto tvrzení je shodné s buddhistickou filozofií, podle které je neznalost skutečné podstaty mysli příčinou veškerého utrpení včetně fyzického nebo psychického onemocnění. Díky práci s myslí můžeme dosáhnout stavu trvalého štěstí a zdraví. Přestože systém tradiční tibetské medicíny je jedním z nejstarších na světě, dodnes se úspěšně praktikuje jak na východě tak i v západních zemích. Moderní vědecké výzkumy potvrzují mimořádnou prospěšnost této starobylé lékařské tradice.

Základní cíle léčby

1. Prevence nemocí

Prevence nemocí, vhodná strava a zdravý životní styl jsou základem TTM. Většina chronických onemocnění naší doby je důsledkem duševních poruch, nevhodné stravy a špatného životního stylu. Příkladem jsou nemoci jako cukrovka či onemocnění kardiovaskulárního systému.

2. Léčení nemocí 

Počáteční narušení energetické rovnováhy se pak projevuje na fyzické úrovni jako nemoc. Aby mohla být ztracená rovnováha mezi energiemi obnovena je třeba rozpoznat příčiny onemocnění a zvolit odpovídající způsob léčby.

LÉČENÍ V TTM

Čtyři základní léčebné metody v TTM jsou: strava, zdravý životní styl, léky a vnější terapie.

1. Strava
Podle tibetské medicíny by každý člověk měl znát svou tělesnou konstituci, aby si podle ní vybral správnou stravu, která je nezbytná pro udržení tělesné rovnováhy.

2. Životní styl
Zdravý životní styl podle tibetské medicíny zahrnuje nejen pravidelné cvičení, ale také nalezení správné rovnováhy ve všech částech dne a ve všech aspektech života (bdění, spánek, stravování, cvičení, sex, práce, odpočinek). Doporučuje se najít si čas pro meditaci, dechová cvičení nebo jógu, které snižují fyzický a psychický stres, jenž je příčinou mnoha nemocí.

3. Léky
Tibetský lékopis obsahuje širokou škálu vícesložkových léčivých přípravků z bylin. Kromě rostlinných látek se používají také minerální látky a výjimečně látky živočišného původu. Většina léčebných látek pochází z Asie, ale existují minerály a byliny, které lze nalézt v Evropě. Tyto farmaceutické přípravky mohou mít formu tablet, prášků, odvarů, extraktů, krémů a mastí. Hlavní charakteristikou tibetských léků je jejich vícesložkovost. Jednoduchý preparát může obsahovat 10 různých látek, zatímco jiné léky mohou mít až 70 komponentů. Složení léků je vybíráno na základě chutí a vlastností daných látek a napomáhá opětovnému získání rovnováhy mezi třemi energiemi. Moderní vědecký výzkum potvrzuje účinnost těchto léků (viz Padma AG).

4. Vnější terapie
Tradiční tibetská medicína nabízí celou řadu vnějších terapií a každá z nich může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými. Masáž – kunye (tib. bsku mnye), moxa– metsa (tib. me btsa), baňky – mebum (tib. me bum)terapie tyčkami – jukčo (tibdbyug bchos), masáž kameny  donje (tibdo mnye), obkldy – dug (tib. dugs), akupuntura – thurče (tib. thur dpyad)bylinná balneoterapie – lum (tib. lums), pouštění žilou – targa (tib. gtarga).

DIAGNÓZA V TTM

TTM používá tři základní diagnostické metody:

1. Pozorování (tib. lta ba – pozorovat) – posouzení formy a skladby těla pacienta, jeho kůže a smyslových orgánů, zvláštní důraz je kladen na charakter a vzhled jazyka a moči.

2. Vyštření pohmatem (tib. reg pa – dotýkat) – vyšetření pulsu a citlivých míst. Vyšetření pulsu je velmi důležitá diagnostická metoda používaná ve většině východních tradic medicíny. Je třeba zdůraznit, že způsob analýzy pulsu v tibetské medicíně se liší od jiných systémů.

3. Rozhovor (tib. dri ba – dotazovat se)

Dárkový poukaz

Masáž Kunye